Điểm Nhấn

Hình ảnh Khoá Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ 29 – 2017

Khóa tu học Phật pháp Âu châu Kỳ thứ 29 tại Chùa Khánh Anh – Evry – Pháp quốc 20 – 29/7/2017 ********************** Thời Khóa Tu Học                              5 giờ 30      :       Thức chúng (sinh hoạt cá nhân) 6 giờ 00    –      7 giờ 00      :       Công phu khuya 7 giờ 00    –      8 […]

Phật Học

Bình giảng về tám thi kệ chuyển tâm

Phát triển tâm Bồ đề là cốt tủy của giáo pháp Phật giáo và là đường tu chính yếu. Một khi phát triển tâm Bồ đề diễn tiến, hành giả phải nỗ lực thực hành nguyên tắc tâm vị tha độ lượng suốt đời mình. Điều này dẫn đến khái niệm mà chúng ta thường […]

Bài Viết

Như Thị Thất

Thông Báo

Đại Lễ Phật Đản 2641 – 2017 2641ème Grande Commémoration de Vesak

Chương trình Đại lệ Phật đản 2641-2017 tại chùa Thiện Minh Programme de la 2641ème Commémoration de Vesak à la pagode Thiện Minh   Ý NIỆM CÔNG ĐỨC TẮM PHẬT TRONG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN   Lễ Tắm Phật như cam lộ tưới mát, công đức vô lượng khó có thể nghĩ bàn. Trong Kinh […]

Tin Tức

Về Nguồn

Hình Ảnh