Điểm Nhấn

Phật Học

Bình giảng về tám thi kệ chuyển tâm

Phát triển tâm Bồ đề là cốt tủy của giáo pháp Phật giáo và là đường tu chính yếu. Một khi phát triển tâm Bồ đề diễn tiến, hành giả phải nỗ lực thực hành nguyên tắc tâm vị tha độ lượng suốt đời mình. Điều này dẫn đến khái niệm mà chúng ta thường […]

Bài Viết

Thông Báo

Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư (Ngày Về Nguồn 9) tại Pháp

Nam mô A Di Đà Phật, Kính bạch chư tôn đức Tăng Ni, Kính thưa quý quý Phật tử, đồng hương Việt Nam khắp nơi.  Trong thời gian qua,  chánh quyền thành phố Evry có mời Hội chùa Khánh Anh lên để cùng bàn thảo về tiến triển và chương trình sắp tới của chùa […]

Tin Tức

Hình Ảnh