Điểm Nhấn

Chủ Nhật 03 tháng 09 năm 2017 – P.L. 2561 : Đại lễ Vu Lan

Chủ Nhật 03 tháng 09 năm 2017 – P.L. 2561 – tại chùa Thiện Minh, 51 rue de Cuzieu 69110 Sainte Foy Lès Lyon, Bus C19 / 14, trạm La Gravière de Beaunant 11h00    Đại lễ Vu Lan chính thức, cảm niệm vè mẹ Tụng Kinh Vu Lan, dâng sớ cầu siêu 12h30    Cúng dường […]

Phật Học

Bình giảng về tám thi kệ chuyển tâm

Phát triển tâm Bồ đề là cốt tủy của giáo pháp Phật giáo và là đường tu chính yếu. Một khi phát triển tâm Bồ đề diễn tiến, hành giả phải nỗ lực thực hành nguyên tắc tâm vị tha độ lượng suốt đời mình. Điều này dẫn đến khái niệm mà chúng ta thường […]

Bài Viết

Như Thị Thất

Thông Báo

Tin Tức

Về Nguồn

Hình Ảnh