Phật Học

Bình giảng về tám thi kệ chuyển tâm

Phát triển tâm Bồ đề là cốt tủy của giáo pháp Phật giáo và là đường tu chính yếu. Một khi phát triển tâm Bồ đề diễn tiến, hành giả phải nỗ lực thực hành nguyên tắc tâm vị tha độ lượng suốt đời mình. Điều này dẫn đến khái niệm mà chúng ta thường […]

Bài Viết

Như Thị Thất

Thông Báo

Chương trình Đại Lễ Vu Lan P.L. 2640 – 2016

Kỷ niệm 10 năm tái thiết chùa Thiện Minh 2006-2016 Đại trai đàn chẩn tế đại thí mông sơn ————————————–  Programme de la Grande Commémoration d’Ullambana Célébration en souvenir des 10 ans de reconstruction de la pagode Thiện Minh Grand Rituel de prières et de dons pour le salut des âmes des défunts 51 rue de […]

Tin Tức

Về Nguồn

Hình Ảnh