Home nhatnguyen

nhatnguyen

Chủ Nhật 03 tháng 09 năm 2017 – P.L. 2561 : Đại lễ Vu Lan

Chủ Nhật 03 tháng 09 năm 2017 – P.L. 2561 – tại chùa Thiện Minh, 51 rue de Cuzieu 69110 Sainte Foy Lès Lyon, Bus C19 / 14, trạm La Gravière de Beaunant 11h00    Đại lễ Vu Lan chính thức, cảm niệm vè mẹ Tụng Kinh Vu Lan, dâng sớ cầu siêu 12h30    Cúng dường […]

Hình ảnh Khoá Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ 29 – 2017

Khóa tu học Phật pháp Âu châu Kỳ thứ 29 tại Chùa Khánh Anh – Evry – Pháp quốc 20 – 29/7/2017 ********************** Thời Khóa Tu Học                              5 giờ 30      :       Thức chúng (sinh hoạt cá nhân) 6 giờ 00    –      7 giờ 00      :       Công phu khuya 7 giờ 00    –      8 […]

Đại Lễ Phật Đản 2641 – 2017 2641ème Grande Commémoration de Vesak

Chương trình Đại lệ Phật đản 2641-2017 tại chùa Thiện Minh Programme de la 2641ème Commémoration de Vesak à la pagode Thiện Minh   Ý NIỆM CÔNG ĐỨC TẮM PHẬT TRONG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN   Lễ Tắm Phật như cam lộ tưới mát, công đức vô lượng khó có thể nghĩ bàn. Trong Kinh […]

Hình ảnh – Đại Lễ Vu Lan P.L. 2640 – 2016

Đại Lễ Vu Lan P.L. 2640 – 2016 Kỷ niệm 10 năm tái thiết chùa Thiện Minh 2006-2016 Đại trai đàn chẩn tế đại thí mông sơn Ngày thứ năm 25/08/2016   Ngày thứ sáu 26/08/2016 : Lễ thượng phan                                     […]

Hình Ảnh