Home nhatnguyen

nhatnguyen

Khoá Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 30 – 2018 – NEUSS TẠI ĐỨC QUỐC Video

Video 1 : Lễ khai mạc Video 2: Lễ giới đàn truyền thập thiện – Lễ thọ tam Quy ngũ giới – Kinh Pháp Hoa – Một ngày Niệm Phật Video 3: Cung Phu Khuya – Lễ quá đường Video 4: Những sinh họat – các ban – các lớp học

Video văn nghệ mừng xuân Mậu Tuất 2018

04/03/2018 : Văn nghệ mừng xuân Mậu Tuất

Hình Ảnh mùa Xuân Mậu Tuất 2018

Những hình Ảnh mùa Xuân Mậu Tuất Chùa Thiện Minh 2018 15/02/2018 : đêm giao thừa 16/02/2018 : mùng 1 tết 25/02/2018 : rằm tháng giêng & LỄ QUY TAM BẢO  04/03/2018 : Dimanche 04 Mars : Spectacle -Văn Nghệ Mừng Xuân Mậu Tuất 11/03/2018 : Hội Cao Niên    

Chủ Nhật 03 tháng 09 năm 2017 – P.L. 2561 : Đại lễ Vu Lan

Chủ Nhật 03 tháng 09 năm 2017 – P.L. 2561 – tại chùa Thiện Minh, 51 rue de Cuzieu 69110 Sainte Foy Lès Lyon, Bus C19 / 14, trạm La Gravière de Beaunant 11h00    Đại lễ Vu Lan chính thức, cảm niệm vè mẹ Tụng Kinh Vu Lan, dâng sớ cầu siêu 12h30    Cúng dường […]

Hình ảnh Khoá Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ 29 – 2017

Khóa tu học Phật pháp Âu châu Kỳ thứ 29 tại Chùa Khánh Anh – Evry – Pháp quốc 20 – 29/7/2017 ********************** Thời Khóa Tu Học                              5 giờ 30      :       Thức chúng (sinh hoạt cá nhân) 6 giờ 00    –      7 giờ 00      :       Công phu khuya 7 giờ 00    –      8 […]

Đại Lễ Phật Đản 2641 – 2017 2641ème Grande Commémoration de Vesak

Chương trình Đại lệ Phật đản 2641-2017 tại chùa Thiện Minh Programme de la 2641ème Commémoration de Vesak à la pagode Thiện Minh   Ý NIỆM CÔNG ĐỨC TẮM PHẬT TRONG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN   Lễ Tắm Phật như cam lộ tưới mát, công đức vô lượng khó có thể nghĩ bàn. Trong Kinh […]

Hình Ảnh