Home Bài Viết Ẩm thực chay

Ẩm thực chay

Xin tán thán công đức của ban biên tập VietNamAnChay.blogspot.com, đã cổ võ cho phong trào ăn chay nhân ngày Meat out 20 tháng 3 năm 2010 này. Ăn chay là thể hiện lòng từ bi và tình thương không có điều kiện đối với các loài thú. Phật Giáo khuyên nhắc và kêu gọi mọi người không những phát tâm ăn chay mà con phải phóng sanh các loài vật.

Hình Ảnh