Home Bài Viết Nghiên cứu

Nghiên cứu

Trong Phật giáo, xuất gia  hay tại gia, dù có sinh hoạt trong chốn Thiền môn hay không, chắc hẳn nhiều  người cũng có nghe nhắc lại hoặc biết đến câu nói, từ kim khẩu của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ngay khi chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác sau […]
Tồn tại trên 2500 năm lịch sử trong một thế giới có rất nhiều tôn giáo, điều đó nói lên tính ưu việt của đạo Phật, một tôn giáo không có giáo điều mà chỉ tùy duyên truyền đạt, xuyên qua kinh nghiệm bản thân chứng đắc giác ngộ của Đức Phật Bổn Sư Thích […]
Đây là những lời tha thiết chúng tôi muốn được đến tận tai, vào tận lòng toàn thể các vị Phật tử tại gia. Chúng tôi mong được tiếng vang dội của quý vị đáp lại lòng chân thành của nó. Trước hết, chúng tôi xin quý vị hãy thẳng thắn tỏ ra mình là […]
Trong bất kỳ một xã hội nào, quốc gia nào, nhân cách đạo đức con người được quan tâm thì xã hội đó, quốc gia đó sự an lạc và vấn đề an sinh của con người luôn được phát triển, dân giàu nước mạnh phú cường thịnh vượng. Đạo đức con người trở thành […]
Trong Kinh Đại Bát Niết Bàn 大般涅槃经  do ngài Đàm Vô Sấm 昙无谶 (Dharmaraksa) pháp sư người Ấn, dịch ra Hoa ngữ và Kinh Trường A Hàm của Phật Giáo có kể truyện như sau: Ngày xưa có một ông vua minh triết, thấy các đại thần của mình thường bảo thủ cố chấp các […]
Với khoảng 2 triệu rưỡi tín đồ tại Âu Châu và ít nhất là 5 triệu tại Hoa Kỳ, Phật Giáo đã thật sự bén rễ ở Tây Phương. Sự phát triển của Phật Giáo rất rõ rệt, đặc biệt là ở lục địa Âu Châu, nơi mà 30 năm trước đây Phật giáo chỉ […]
Vừa qua, cuối tháng 11/2010, cư sĩ Hồng Quang có trên 12 buổi thuyết trình và giao lưu về THIỀN VÀ SỨC KHỎE với Tăng Ni sinh của một số học viện Phật giáo, Phật tử các chùa, tự viện từ Hà Nội đến Quảng trị, Huế, Cao nguyên, TP. HCM và Long An. Qua […]

Hình Ảnh