Home Điểm nhấn Đại Lễ Phật Đản 2641 – 2017 2641ème Grande Commémoration de Vesak
Đại Lễ Phật Đản 2641 – 2017 2641ème Grande Commémoration de Vesak

Đại Lễ Phật Đản 2641 – 2017 2641ème Grande Commémoration de Vesak

0
0

Chương trình Đại lệ Phật đản 2641-2017 tại chùa Thiện Minh

Programme de la 2641ème Commémoration de Vesak à la pagode Thiện Minh

 

Ý NIỆM CÔNG ĐỨC TẮM PHẬT TRONG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN

 

Lễ Tắm Phật như cam lộ tưới mát, công đức vô lượng khó có thể nghĩ bàn. Trong Kinh Dục Phật Công Đức có chép: “…Đức Phật còn dạy rằng, nhờ việc tắm tượng như thế, chúng sanh trong hiện đời được nhiều phước báu thù thắng, sở nguyện thành tựu, quyến thuộc được an ổn, mau thành chánh giác.”

 

Đại Lễ Phật Đản từ ngàn xưa cho đến bây giờ, đối với tất cả mọi người con Phật trên khắp năm châu bốn biển, từ thành thị đến thôn quê, từ miền núi đến đồng bằng, từ đất liền đến hải đảo, cứ mỗi độ lễ Phật Đản trở về mọi người ai nấy bổng thấy trong lòng cảm giác hân hoan cứ như dâng trào, niềm vui chờ đón cứ muốn tràn đầy như một dòng nước lâu ngày bị bờ đê ngăn chận, đây là ý nghĩa của công đức hình ảnh chín rồng phung nước tắm Phật.

 

Phật Đản lại về làm cho tâm của tất cả mọi người như bừng tỉnh lại, thấy được quá khứ của một năm, nhìn được lỗi lầm của mấy tháng, làm được gì, hay chưa làm được, đủ quyết tâm chưa hay chỉ đại khái thôi? đem niềm vui đến được bao người, gây khổ não cho mấy nhiêu kẻ khác, cảm thấy tự mình chưa đủ quyết tâm học Phật, cho nên lại thêm một lần nữa tắm Phật để nguyện cầu tin tấn thêm lên. Vì vậy những giọt của rồng tắm cho Phật lại một lần nữa thấm nhuận tâm điền của người biết nhìn ra lầm lỗi và tự mình biết hổ thẹn, tàm quý để sửa sai, Phật dạy đây là loại người có khả năng chóng thành Phật nhất, công đức của nước tắm Phật vì khiến người biết tàm quý ăn năn.

 

Mùa Phật Đản ai cũng một niềm nao nức đến chùa dự lễ tắm Phật, cùng thầy lành bạn quý kết thêm duyên, thầy lành là duyên quý, vì từ nơi thầy con học được đức từ bi hỷ xã, từ nơi thầy con được hành hạnh tri túc thường lạc, vì thầy dạy cho con pháp lành của chư Phật, nên thầy lành khó gặp là ý như vậy. Bạn quý, vì gặp nhau không khởi tâm phiền não, gặp nhau không có lời thị phi, cùng nhau học Phật, cùng nhau tu trì, cùng nhau phát tâm đồng tu cho đến ngày thành Phật đây là bạn quý vậy.

 

Cho nên “nhất Phật xuất thế thiên Phật hộ trì” một Đức Phật ra đời thì có ngàn chư Phật đến để hộ trì, và ngày Phật ra đời cũng chính là ngày mà mười phương chư Phật đến hộ trì và chúng con là những vị Phật trong tương lai nhân ngày Phật Đản Sanh phát tâm học Phật, chúng con tin chắc rằng những giọt nước của rồng tắm Phật trong đó cũng có phần của con, vì rằng trong những giọt nước có chứa công đức “Bất thối Bồ tát vi bạn lữ” luôn đồng hành cùng vói những Đức Phật trong tương lai, đây là công đức của tắm Phật vậy.

 

Lễ Phật Đản không ai nhắc ai mà hầu như tất cả mọi người nếu có tâm lành, thì điều nghĩ đến phải làm một việc thiện nào đó, trong mùa Phật Đản, như ăn chay để tạo phước, giúp đỡ một ai đó để nói lên hạnh từ, từ lời nói cho đến hành động như có một năng lực huyền diệu, khiến cho mọi người như tỉnh giác hơn, sống an lạc hơn, đây là công đức sống trong an lạc của Đức Phật, vì Ngài ra đời cũng vì nhân duyên đó, cho nên khi Ngài ra đời thiên long cảm được an lạc nên hoan hỷ phát tâm tắm Phật, và công đức này vẫn hằng diệu cho đến ngày nay.

 

Hoà chung với niềm vui trong mùa Phật Đản PL. 2561  – 2017 chùa Thiện Minh được hội đồng Métrople của thành phố Sainte Foy Lès Lyon xét duyệt và đồng ý cho phép xây dựng thư viện và phòng sinh hoạt mà chúng ta đã chờ đợi trong suốt 35 năm qua, diện tích được phép xây dựng là 35% trên tổng diện tích 1528m2 tức là 534,8m2. Dự trù xây dựng hai tầng, mỗi tầng khoảng 150m2, kinh phí dự khoảng 500.000€. Nhân dịp này chùa Thiện Minh chúng tôi kêu gọi quý Phật tử khắp nơi xa gần phát tâm ủng hộ cúng dường hoặc cho mượn hội thiện (500€ hoặc 1000€ trong vòng 2 năm chùa xin hoàn trả lại) để công việc phật sự xây dựng sớm được thành tựu.

Phật Đản dấu ấn của Phật thường trụ tại thế, ánh sáng của Chánh Pháp lan rộng khắp nơi nơi, Tăng già Đạo Phật như càng thêm nguyện lực, tín chúng bổn đạo như thêm trọn niềm vui, trong công đức của Chư Phật. lại một mùa Đản Sanh hòa hợp an lạc, thanh tịnh, thái bình.

 

NAM MÔ LÂM TỲ NI VIÊN VÔ ƯU THỌ HẠ THỊ HIỆN ĐẢN SANH BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

 

Mercredi 10 Mai 2017 : Đúng ngày 15 tháng 4 năm Đinh Dậu / Journée officielle de Vésak

11h00  : Khai kinh Kỷ niệm Đại lễ Phật đản / Cérémonie de commémoration de Vesak

12h00  : Phật tử dùng cơm thân mật / Repas végétarien

 

Dimanche 21 Mai 2017 ( 26-4 năm Đinh Dậu )

11h00  : Cử hành Đại lễ Phật đản chính thức / Cérémonie officielle de Vesak

12h30  : Phật tử ngọ trai thân mật / Repas végétarien

13h30  : Thuyết pháp – Enseignement

14h30  : Văn nghệ cúng dường do gia đình Phật Thiện Minh thực hiện

: Spectacle de danses et chants traditionnels par les jeunes bouddhistes en offrande à Vesak

BÌNH LUẬN CỦA BẠN

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Hình Ảnh