Home Điểm nhấn

Điểm nhấn

Khóa tu học Phật pháp Âu châu Kỳ thứ 29 tại Chùa Khánh Anh – Evry – Pháp quốc 20 – 29/7/2017 ********************** Thời Khóa Tu Học                              5 giờ 30      :       Thức chúng (sinh hoạt cá nhân) 6 giờ 00    –      7 giờ 00      :       Công phu khuya 7 giờ 00    –      8 […]

Hình Ảnh