Home Điểm nhấn Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư (Ngày Về Nguồn 9) tại Pháp

Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư (Ngày Về Nguồn 9) tại Pháp

0
0

thu-moi_lehiepky_1

Nam mô A Di Đà Phật,
Kính bạch chư tôn đức Tăng Ni,
Kính thưa quý quý Phật tử, đồng hương Việt Nam khắp nơi.
 Trong thời gian qua,  chánh quyền thành phố Evry có mời Hội chùa Khánh Anh lên để cùng bàn thảo về tiến triển và chương trình sắp tới của chùa Khánh Anh – Evry.
Đại diện bên phía nhà chùa đã đến họp với Ông Matingou, Chánh Văn Phòng thành phố Evry để trình bày về tiến triển xây cất chùa cũng như những buổi lễ sẽ được tổ chức sau khi hoàn thành công trình xây cất.

Phái đoàn đã đề cập đến chương trình trong 4 ngày lễ : 13 đến 16/8/2015.
LỄ ĐẠI TƯỜNG CỐ HÒA THƯỢNG THÍCH MINH TÂM Cérémonie du Deuxième Anniversaire de la Disparition de Feu Maître-Patriarche Très Vénérable Thích MINH TÂM
LỄ KHÁNH THÀNH CHÙA KHÁNH ANH, EVRY Cérémonie d’Inauguration de la Pagode Khánh Anh (Evry)
LỄ HIỆP KỴ LỊCH ĐẠI TỔ SƯ (NGÀY VỀ NGUỒN 9) Cérémonie d’Hommages aux Grands Maîtres Patriarches – Journée du Ressourcement (IXè)
ĐẠI GIỚI ĐÀN KHÁNH ANH Grande cérémonie de transmission des préceptes “Khanh Anh”
 Sau khi lắng nghe và biết lễ của chùa sẽ diễn ra trong những ngày rơi trúng vào cuối tuần 16/8, Ông Matingou có đề nghị hỏi là “chùa có thể đổi ngày khác được không, vì  trong cuối tuần đó, đa số nhân viên chức đều không đi dự lễ phía bên chùa được, vì họ phải có những nghi thức trong cơ quan chánh phủ”.
 Phái đoàn cũng có trình bày là trong khoá tu học phật pháp Âu châu, quý Thầy lớn đã họp lại quyết định đẩy mạnh việc xây cất chùa Khánh Anh cho xong và làm lễ Khánh Thành vào ngày 16/8 rơi trúng vào khoảng thời gian Đại Tường của Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Chủ Tịch GHPGVNTN Âu Châu cũng là bổn nguyện của Ngài muốn đánh dấu kỷ niệm 20 năm cho công trình xây cất để tiến đến thành tựu và Khánh Thành ngôi phạm vũ này vào năm 2015.
 Ông Chánh Văn Phòng đề nghị thêm : “nếu không đổi được ngày thì nếu mình làm 1 cérémonie officielle vào một ngày khác, để chính quyền có thể đến tham dự : Bà Dân cử Maurin, Ông Thị Trưởng thành phố Evry cũng như những nhân vật xưa nay trong chánh phủ đã làm việc về vấn đề xây cất của chùa… và nhất là Ông Manuel VALLS, đương kim Thủ Tướng của nước Pháp, tôi chắc chắn Ông sẽ rất vui và sẵn sàng sắp xếp thời gian đến dự lễ này… Có thể vào cuối tháng 8 đầu tháng 9/2015 hay một ngày nào đó…tùy nhà chùa”.
Thêm nữa, vào ngày 11/2/2015, nhân trong chuyến viếng thăm công trường xây cất chùa Khánh Anh – Evry của đại diện Ông Tỉnh Trưởng – Ông  Joël Mathurin “monsieur le préfet délégué pour l’égalité des chances auprès du préfet de l’Essonne”, chúng tôi đã ngõ lời mời phía bên Ông Tỉnh Trưởng (Monsieur le préfet) đến dự lễ Khánh Thành vào ngày 12/8 và cũng đã được sự hứa khả, ghi nhận vào trong sổ tay sinh hoạt của các vị này.
 Qua nhã ý hợp tác với chùa của Chánh Quyền, sau khi đắn đo, suy nghĩ, chúng tôi cũng hội ý với những thành viên trong Hội chùa Khánh Anh (Association Bouddhique Khanh Anh) và đưa ra quyết định : chia lễ Khánh Thành ra làm 2 phần :
phần đầu vào ngày 12/8 : CẮT BĂNG KHÁNH THÀNH
và phần thứ nhì vẫn giữ nguyên vào ngày 16/8 là phần NGHI LỄ TÔN GIÁO CẦU NGUYỆN KHÁNH THÀNH.
Vài hàng kính thông báo đến toàn thể chư tôn đức Tăng Ni và quý đồng hương Phật tử được liểu tri và trông mong đón tiếp quý Ngài cùng quý vị quang lâm phú hội đông đảo vào những ngày Lễ nêu trên.
Hòa Thượng Thích Tánh Thiệt
Chủ Tịch Hội Phật Giáo Khánh Anh (Association Bouddhique Khanh Anh)

HT_Minh_Tam (1)

TĂNG NI VIỆT NAM HẢI NGOẠI
CHƯƠNG TRÌNH
LỄ ĐẠI TƯỜNG CỐ HÒA THƯỢNG THÍCH MINH TÂM
LỄ KHÁNH THÀNH CHÙA KHÁNH ANH, EVRY
LỄ HIỆP KỴ LỊCH ĐẠI TỔ SƯ (NGÀY VỀ NGUỒN 9) ĐẠI GIỚI ĐÀN KHÁNH ANH

Ngày thứ ba, 11 tháng 8 năm 2015 (nhằm ngày 27 tháng 6 năm Ất Mùi)
06h00 : Trì tụng Kinh Lăng Nghiêm. (Chánh điện). 06h30 : Lễ Hưng Tác Thượng Phan. (Trước tháp Địa Tạng) 07h30 : Tảo thực. (Trai đường)
09h00 : Lễ Bạch Phật Khai Kinh, Khai Chung Cổ.
Cúng Ngọ, Truy Tiến Giác Linh và chư tiên linh. – (Chánh điện và Tổ đường). 12h00 : Ngọ trai. (Trai Đường)
14h00 : Tụng Kinh Địa Tạng (quyển Thượng) – đọc danh sách cầu siêu. – (Chánh điện). 17h00 : Tụng Kinh Địa Tạng (quyển Trung) – đọc danh sách cầu siêu. – (Chánh điện). 18h30 : Dược Thực. (Trai đường)
20h00 : Tụng Kinh Địa Tạng (quyển Hạ) – đọc danh sách cầu siêu. – (Chánh điện). 22h00 : Chỉ Tịnh.

Ngày thứ tư, 12 tháng 8 năm 2015 (nhằm ngày 28 tháng 6 năm Ất Mùi)
06h00 : Trì tụng Kinh Lăng Nghiêm – Lễ Kiết Giới Già Lam. – (Chánh điện). 07h30 : Tảo thực. (Trai đường)
10h00 : Lễ Cắt băng khánh thành Chùa Khánh Anh.
11h30 : Cúng Ngọ – Truy Tiến Giác Linh và chư tiên linh (Chánh điện và Tổ đường) 12h00 : Ngọ trai. (Trai Đường)
14h00 : Tụng Kinh Thủy Sám (quyển Thượng và quyển Trung). Công Phu Chiều – đọc danh sách cầu siêu. – (Chánh điện)
18h30 : Dược Thực. (Trai đường)
20h00 : Tụng Kinh Thủy Sám (quyển Hạ) – đọc danh sách cầu siêu. – (Chánh điện). 22h00 : Chỉ Tịnh

Ngày thứ năm, 13 tháng 8 năm 2015 (nhằm ngày 29 tháng 6 năm Ất Mùi)
09h00 : Khảo hạch giới tử (HT Trường Sanh, TT Tâm Huệ, NS Minh Hiếu, SC Tuệ Trí) – (Tổ đường.) 11h00 : Thủ tục ghi danh tại chùa (chư tôn đức và phật tử). (Văn phòng BTC)
: Cúng Ngọ – Truy Tiến Giác Linh và chư tiên linh, đọc danh sách cầu siêu. (Chánh điện và Tổ đường)
12h00 : Ngọ trai. (Trai đường)
14h00 : Tiền Hội Nghị – (Giảng đường)..
15h30 : Cung An Chức Sự (Giảng đường).
16h00 : Lễ Khai Mạc Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư (Ngày Về Nguồn 9).
: Tuyên đọc Bảy Pháp Bất Thối (HT Nguyên An). (Chánh điện). 18h30 : Dược thực. (Trai đường)
20h00 : Tấn Đàn truyền giới Sa Di và Sa Di Ni (Chánh điện).
: Trà đàm hội ngộ (HT Tánh Thiệt, TT Hoằng Khai) – (Giảng đường). 22h00 : Chỉ tịnh.

Ngày thứ sáu, 14 tháng 8 năm 2015 (nhằm mùng 1 tháng 7 năm Ất Mùi)

06h00 : Trì tụng Kinh Lăng Nghiêm và Khai đạo giới tử (HT Như Điển). (Chánh điện) 07h30 : Tảo thực. (Trai đường)
09h00 : Tấn đàn truyền giới Thức Xoa Ma Na, Tỳ Kheo và Tỳ Kheo Ni – (Chánh điện).
: Hội luận tăng ni trẻ (HT Thông Hải, TT Nhật Tân và TT Tâm Hòa) – (Giảng đường). 11h30 : Cúng Ngọ – Truy tiến Giác Linh (Chánh điện – Tổ đường).
12h00 : Ngọ trai. (Trai đường)
14h00 : Thuyết giảng cho đại chúng (HT Nguyên Hạnh) (Chánh điện).
15h00 : Hội luận trải nghiệm hoằng pháp (HT Quảng Ba và TT Nguyên Đạt). (Giảng đường) 18h30 : Dược thực. (Trai đường)
20h00 : Tấn đàn truyền Giới Bồ Tát Xuất gia và tại gia. (Chánh điện)
: Họp mặt hàn huyên, trà đàm văn nghệ. (HT Trường Sanh, TT Tâm Hòa). (Giảng đường) 22h00 : Chỉ Tịnh.

Ngày thứ bảy 15 tháng 8 năm 2015 (nhằm mùng 2 tháng 7 năm Ất Mùi)
06h00 : Lễ Bố Tát tụng giới. (Chánh điện)
07h30 : Tảo thực. (Trai đường)
09h00 : Thuyết trình hội thảo 1 : Hạnh nguyện và sự nghiệp Tổ Sư Khương Tăng Hội. (HT Nguyên Siêu và HT Tín Nghĩa). (Giảng đường)
11h30 : Cúng Ngọ – Truy tiến Giác Linh (Chánh điện – Tổ đường).
12h00 : Ngọ trai. (Trai đường)
14h00 : Thuyết trình hội thảo 2 : Hạnh nguyện và sự nghiệp Tổ Sư Khánh Anh. (HT Bảo Lạc và TT Bổn Điền). (Giảng đường)
17h00 : Thuyết trình hội thảo 3 : Tổng kết (HT Nguyên Siêu và TT Nhật Tân). (Giảng đường)
18h30 : Dược thực. (Trai đường)
20h00 : TƯỞNG NIỆM ÂN SƯ. (TT Tâm Hòa, TT Nhật Trí, TT Hoằng Khai). (Giảng đường)
22h00 : Chỉ tịnh.

Ngày Chủ Nhật 16 tháng 8 năm 2015 (mùng 3 tháng 7 năm Ất Mùi)
06h00 : Khóa lễ Chúc Tán lạy Thù Ân. (Chánh điện)
07h30 : Tảo thực. (Trai đường)
09h00 : Cung thỉnh chư tôn đức vân tập sảnh đường thể thao rue Francois Mauriac.
09h30 : Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư (Ngày Về Nguồn 9) có chương trình riêng (Chánh điện).
: Nghi Lễ Khánh Thành chùa Khánh Anh – Evry
: Lễ Đại Tường Cố Hoà Thượng Thích Minh Tâm (Chánh Điện) 12h00 : Cúng dường Trai Tăng (Giảng đường).
15h00 : Chẩn Tế (Chánh điện) – Phóng sanh tạ Phật – Hoàn mãn.
Ghi chú :
1/ Giới tử xuất gia tập trung về chùa trễ nhất vào ngày thứ ba 11/8/2015.
2/ Trong thời gian Đại Giới Đàn, những buổi truyền giới và các buổi hội luận có thể tổ chức song song.
3/ ngày 15/08/2015 các buổi họp Khoáng Đại 1,2 và 3 cũng như những buổi trà đàm được mở rộng cho tất cả tứ chúng đồng tham dự để hiểu rõ và đóng góp ý kiến.
4/ Chương trình có thể tùy nghi thay đổi vài chi tiết kính xin chư Tôn Đức liểu tri và hoan hỷ cho.

BÌNH LUẬN CỦA BẠN

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Hình Ảnh