Home Như Thị Thất Thành Đạo

Thành Đạo

Đại Lễ Đức Phật Thành Đạo PL.2558 tại Như Thị Thất được long trọng cử hành vào lúc 16 giờ 00 ngày mồng 6 tháng chạp năm Giáp Ngọ ( 25/1/2015) Chứng Minh: Hòa Thượng thượng Đức hạ Chơn, Viện Chủ Tu Viện Quảng Hương Già Lam – Quận Gò Vấp. Hòa Thượng thượng Nhật […]

Hình Ảnh