Home Thông Báo

Thông Báo

Kỷ niệm 10 năm tái thiết chùa Thiện Minh 2006-2016 Đại trai đàn chẩn tế đại thí mông sơn ————————————–  Programme de la Grande Commémoration d’Ullambana Célébration en souvenir des 10 ans de reconstruction de la pagode Thiện Minh Grand Rituel de prières et de dons pour le salut des âmes des défunts 51 rue de […]
Kính Mừng Đại Lễ Phật Đản : 2637-2013 2637ème Commémoration du Vésak Đại lễ tưởng niệm 50 năm – Cérémonie de la 50ème commémoration (1963-2013) Bồ tát Thích Quảng Đức tự thiêu Bảo vệ đạo pháp Du Bodhisattva Thích Quảng Đức, s’immolé pour la préservation du Dhama Vendredi 31 Mai 2013   8 giờ        : […]
Chùa Thiện Minh 51 rue de Cuzieu 69110 Ste foy lès Lyon Tél:0953486205                                Kính Mừng Đại Lễ Phật Đản 2637-2013                                                       Đại Lễ tưởng niệm 50 mươi năm (1963-2013 )                                                       Bồ Tát Thích Quảng Đức tự thiêu Bảo vệ đạo Pháp               Kính mừng đức Phật Đản sanh 2637-2013 và kỷ niệm 50 […]
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT ÂU CHÂU Congrégation Bouddhique Vietnamienne Unifiée en Europe Chùa Association Bouddhique     Khánh Anh   Kính gửi chư Tôn Trư ởng Lão Chư Hòa Thưọng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni đang hành hoạt trong vùng Âu Châu Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật […]
Programme  Nouvelle-Année du  Dragon  nĂm  nhâm thìn 2012 Dimanche 22 Janvier 2012    ( ngày  30 Tết ) 17 h           : Lễ cầu siêu tất niên, cúng cơm chư tiên linh                                                                                                                                                                                                                              20 8 h 30      :  Đón tiếp Lm Etienne Khiêm & Lm Bernard Hải thăm chùa đầu năm : Accueil et vœux pour la Nouvelle […]

Hình Ảnh