Home Điểm nhấn TRUY TÁN CÔNG HẠNH CHƯ LỊCH ĐẠI TỔ SƯ, CHƯ TÔN GIÁC LINH VÀ CHƯ THÁNH TỬ ĐẠO PHẬT GIÁO VIỆT NAM

TRUY TÁN CÔNG HẠNH CHƯ LỊCH ĐẠI TỔ SƯ, CHƯ TÔN GIÁC LINH VÀ CHƯ THÁNH TỬ ĐẠO PHẬT GIÁO VIỆT NAM

0
0

 

TRUY TÁN CÔNG HẠNH CHƯ LỊCH ĐẠI TỔ SƯ,

CHƯ TÔN GIÁC LINH VÀ CHƯ THÁNH TỬ ĐẠO

PHẬT GIÁO VIỆT NAM

 

 

Vằng vặc Lăng-già lưu bóng Nguyệt
Mênh mang Bát-nhã đượm trời Không
Thế giới hằng sa muôn ức cõi
Lấp lóa lung linh hạt bụi hồng.
Bụi Ta-bà,
Lưới Đế-châu,
Do tương-tức mà không tăng không giảm
Bởi tương-nhập nên chẳng diệt chẳng sinh.
Vì thương chúng sinh mông muội mà ứng cảm
Phân thân vi trần độ khắp nẻo vô minh.
Thế nên:
Đâu-suất giáng trần Văn Phật Thích Ca
Đông Độ mãn khai Một Hoa Năm Cánh
Nam Thiên mở vận Mâu-Bác, Tăng-Hội,
Trùng trùng kết trái Thảo-Đường, Vô-Ngôn
Đèn tuệ nối soi Lưu-Chi, Pháp-Hiền,
Trúc Lâm truyền thừa Thượng-Sĩ, Hương-Vân.

Dựng nước, yên dân – Giữ thơm sơn hà một cõi
Hộ đạo, cứu đời – Soi sáng pháp bảo mười phương
Vận nước điêu linh,
Một manh chiến bào, đuổi giặc chạy tan ngoài biên ải
Giang sơn yên bình,
Ba mảnh tăng y, đốt trầm xông tỏa chốn không môn.
Cơm hẩm rau dưa nuôi dưỡng từ tâm vô lượng
Áo chằm vải thô un đúc hùng uy bất khuất.

Nhờ vậy mà:
Gặp khi đạo pháp lâm nguy, Tăng Ni Thiện-Tín một lòng,
Đốt huyễn thân làm đuốc Kim Cương – thức tỉnh lương tri cường quyền bạo lực
Đổi nhục thân lấy thân Pháp Tánh – đập tan ảo vọng ngoại giáo tà môn.
Dân tộc nhờ đó mà còn
Đạo pháp do vậy mà hưng.
Lại cũng nhờ ngàn sau nối gót ngàn xưa
Bước trước bước sau cùng về một nẻo:
Linh-Sơn tục diệm,
Giác-Hải truyền đăng,
Thiết lập đạo tràng, thiện tín có nơi chiêm bái
Xây dựng tăng-trường, tăng-già được chỗ học tu
Tinh tấn tu trì, xứng danh lương-đống cửa Thiền
Chuyên tâm tiếp chúng, đáng mặt pháp-khí nhà Không.

Cho nên Pháp Phật dẫu có lúc suy vi
Nhưng đạo vàng khắp nơi hãy còn lan thấm.
Nước chảy trong đất ẩn hiện tùy khi
Lặng lẽ dưỡng nuôi muôn cây trái lành…

Ôi gương hy sinh nghìn sau còn lưu dấu tích
Ân đức sâu dầy trời bể không đủ sức dung.
Nay cúi đầu qui ngưỡng
Giác linh chư liệt vị
Trầm hương đốt,
Tâm thành dâng:

Tào-Khê giỡn nước sóng lăn-tăn
Yên-Tử đùa mây khói mơ-màng
Vất gậy, chân trần, non nước dạo
Cỏ biếc nghiêng mình bái Phật Tăng.
Ba cõi chiêm bao một lần rũ
Mặt xưa soi lại không giảm tăng
Đường mây tự tại về quê cũ
Tấu khúc chân-thường loang bóng trăng.

Nam mô Lịch Đại Tổ Sư Bồ Tát Ma Ha Tát

 

BÌNH LUẬN CỦA BẠN

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Hình Ảnh