Home Về Nguồn

Về Nguồn

THÔNG BÁO V/v Tổ Chức Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư Đại Giới Đàn Huyền Quang Kỷ Niệm Ba Mươi Năm Thành Lập Chùa Cổ Lâm Kính gởi: Chư tôn Trưởng lão, Chư Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni tại Hải ngoại, Quý Đồng hương, Đồng bào thiện nam tín nữ Phật […]
  Văn Phòng Điều Hợp Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Liên Châu CHÙA PHÁP HOA 20 Butler Avenue PENNINGTON S.A 5013 Tel: 61.8.84478477 – Fax 61.8.82401758 ____________________________________________________   Phật lịch 2555, Adelaide ngày 15 tháng 2 năm 2012  THƯ CUNG THỈNH Tham Dự Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư Đại hội […]
Ngọn lửa tự thiêu của Bồ Tát Quảng Đức ngày 11/06/1963 như mãi rực sáng tới mai sau. Ngay hôm ấy, chính tác giả có mặt trong đoàn Tăng Ni Phật tử tuần hành từ chùa Phật Bửu về chùa Xá Lợi, nên chứng kiến sự kiện từ đầu đến cuối. Thật không còn ngôn từ nào để diễn tả hết tâm trạng cảm xúc dâng lên lúc bấy giờ hay ngay cả ngày nay sau gần nửa thế kỷ đối với cuộc tự thiêu mang tính lịch sử của bậc Thánh tử đạo.
Con đường hoằng dương Phật pháp của Đạo Phật Việt Nam đã viết nên những trang sử hạnh nguyện từ bi, hành trạng vô úy, đại hùng của chư vị lịch đại Tổ Sư kể từ thời du nhập cho đến hôm nay. Con đường hoằng dương Phật pháp ấy có lúc thăng, có khi trầm theo vận nước, nhưng Đạo Phật Việt Nam luôn hiện hữu và tồn tại trong trái tim dân tộc suốt chiều dài lịch sử hai ngàn năm qua. Chính trái tim ấy đã đẩy những dòng máu để nuôi lớn Tăng già Việt Nam trở thành những bậc xuất trần thượng sỹ.

Hình Ảnh